ZIE DE MENS

Ons uitgangspunt is dat een recruiter in staat moet zijn om een duurzame match te realiseren zonder een c.v. te zien. Ben je als recruiter in staat om de drijfveren te achterhalen van kandidaat en opdrachtgever? Of laat jij je je afleiden door je eigen (voor)oordelen?